english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Medvediari v Bulharsku / (Tradícia a súčasnosť)

Tato studie vznikla jako reakce na protesty evropských ochránců zvířat, kteří se začali zajímat o situaci medvědů v Bulharsku. Předvádění cvičených medvědů má na Balkáně dlouholetou tradici. O přítomnosti Romů na bulharském území svědčí záznamy ze 13.-14. století, a první písemná zmínka o medvědářích existuje z doby Byzantské říše. Medvědáři často předvádějí i cvičené opice, některé skupiny také hrají loutkové divadlo. Žili kočovně, ale v zimě obvykle měli stálá místa, kde cvičili zvířata a čekali na jarní sezónu. Po nástupu komunistického režimu začaly mít kočovné skupiny problémy s úřady, někdy jim byla i odebírána zvířata. Ale přesto se nepodařilo předvádění zvířat zlikvidovat, Romové si našli způsoby, jak různá nařízení obejít, popř. svou činnost alespoň částečně legalizovat. Po pádu komunismu nastala v Bulharsku velká renesance medvědářství - různé administrativní překážky byly zrušeny, dala se snadněji získat nová zvířata ze ZOO i od vracejících se námořníků. Je také snadnější překračovat státní hranice.


1996_3-s.11-21_Mariuskova-Popov.pdf:

Publikace: 3/1996
Témata: etnografie obecně
Země: Bulharsko
Autor: Marušiaková, Elena Popov, Vesselin
Bibliografický odkaz: Marušiaková, Elena; Popov, Vesselin. 1996. Medvediari v Bulharsku / (Tradícia a súčasnosť). Romano džaniben 3 (3): 11–21.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás