english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Židovské a romské dědictví (několik srovnání)

Text byl přednesen 27. 11. 1998 na semináři, který organizovala Nadace Tolerance. Autorka porovnává historickou zkušenost Romů a historickou zkušeností Židů. Její úvahy jsou stále aktuální. Uvádí, že Romové mají s Židy společnou zkušenost pronásledování. V období holocaustu se jedněm ani druhým nedostalo důležité podpory církví. A na příslušníky obou národů se pohlíželo jako na osoby s nadnárodní loajalitou - Židé i Romové žili i jinde. Panoval názor, že jim nelze plně důvěřovat.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2002
Témata: historie obecně politika
Země: Česká republika
Autor: Glassmanová, Gaby
Bibliografický odkaz: Glassmanová, Gaby. 2002. Židovské a romské dědictví (několik srovnání). Romano džaniben 9 (3): 26–29.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás