english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Dva životy Antona Facunu

[Two lives of Anton Facuna]

Anton Facuna sa narodil v roku 1920 v Hornom Jasene (dnes Turčianske Jaseno). Keď mal devätnásť rokov, vypukla 2. svetová vojna. Aj keď boli Židia a Rómovia zbavení možnosti stať sa vojenskými osobami, A. Facuna zložil vojenskú prísahu 28. októbra 1941 v Ružomberku. V máji 1944 bol poslaný k slovenskej technickej divízii v Taliansku a zaradený k 102. pešiemu pluku. Zakrátko však zbehol a stal sa členom československej zahraničnej armády vo funkcii spojky. Bol zaradený ku skupine DAY, jednej z podskupín misie DAWES, zorganizovanej americkou Office of Strategic Services, pôsobiacej na strednom Slovensku. Druhá významná etapa jeho života sa spája so snahou o emancipáciu života Rómov na Slovensku. Bol jedným zo zakladajúcich členov Zväzu Cigánov/Rómov na Slovensku, stal sa jeho predsedom a riaditeľom podniku Buťiker. Najmä v dôsledku nezhôd vo zväze bol v roku 1970 zbavený funkcie predsedu a odstúpil aj z pozície riaditeľa Buťikeru. V súkromí ďalej pracoval na rôznych materiáloch, týkajúcich sa dejín, jazyka a emancipácie Rómov. Zomrel v Bratislave v roku 1980.

Anton Facuna was born in 1920 in Horné Jaseno (today Turčianske Jaseno). When he was nineteen, Second World War broke out. Even though Jews and Roma were banned from the Slovak armed forces, A. Facuna took his military oath on 28 October 1941, in Ružomberok. In May 1944, he was sent to the Slovak technical division in Italy and assigned to the 102 infantry regiment. Soon, however, he defected to join the Czechoslovak foreign army. He became member of the DAY team of the DAWES mission organized by the American Office of Strategic Services, as part of its operations in central Slovakia. The second significant part of his life is associated with the effort to emancipate the life of the Roma in Slovakia. He was one of the founding members of the Union of Gypsies/Roma in Slovakia, its chairman and the director of its economic division, the Buťiker. Due to disagreements in the Union, he was ousted from the position of the Union’s chairman and resigned from the position of director of Buťiker. He continued to work on various materials related to the history, language and emancipation of the Roma. He died in 1980 in Bratislava.
RomanoDzaniben_2022_2_85-107_Danekova:

Publikace: 2/2022
Témata: romské osobnosti
Země: Slovensko
Autor: Daneková, Adriana
Bibliografický odkaz: Daneková, Adriana. 2022. Dva životy Antona Facunu. Romano džaniben 29 (2): 85–107.
Klíčová slova: Rómovia; Anton Facuna; 2. svetová vojna; misia DAY; Zväz Cigánov/Rómov na Slovensku
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás