english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Music and Transnational Identity: The Life of Romani Saxophonist Yuri Yunakov

Kulturní antropoložka a folkloristka Carol Silverman se ve svém bádání věnuje hudbě a kultuře Balkánu obecně více než dvacet let. V minulosti se často zabývala zkoumáním vztahů mezi politikou, etnicitou, rituály a genderem, a to zejména v kontextu bulharské a makedonské společnosti. V poslední době svou pozornost zaměřila na zkoumání fenoménu „romské“ hudby z hlediska toho, jakou roli hraje při konstruování identit jejích interpretů a tvůrců v rámci globálního trhu v oblasti world music, což je i stěžejním tématem jejího článku. Teoretický rámec, v kterém se v tomto případě Silverman pohybuje, čerpá z literatury o globalizaci a hybriditě, přičemž z obou oblastí je pro ni stěžejní téma prezentace objektu. Silverman upozorňuje na rozšířené vnímání Romů (nejen širokou společností, ale i akademickou obcí a samotnými Romy) jako před-moderní nebo tradiční společnosti. Teoretické koncepty ilustruje na životě bulharsko-turecko-romského hudebníka Juri Junakovova.

Keywords: Yuri Yunakov, world music, personal identity, transnationalism, globalization


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2009
Témata: muzikologie
Země: Bulharsko
Autor: Silverman, Carol
Bibliografický odkaz: Silverman, Carol. 2009. Music and Transnational Identity: The Life of Romani Saxophonist Yuri Yunakov. Romano džaniben 16 (3): 59–84.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás