english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Meziválečné zastavení mezi Romy v českých zemích (aneb tušení souvislostí)

Autorka tohoto obsáhlého textu se již řadu let věnuje záznamům vzpomínek romských seniorů. Zaměřuje se na pamětníky narozené v českých zemích před rokem 1945. Toto pojednání tedy zahrnuje mj. i vzpomínky několika českých Romů, z nichž někteří byli spřízněni se Sinty. Pamětníci vyprávějí např. o přísném dodržování rituální čistoty (za překročení těchto zákazů mohl následovat trest vyhoštění z rodu).


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: historie obecně zvyky a obřady orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Horváthová, Jana
Bibliografický odkaz: Horváthová, Jana. 2005. Meziválečné zastavení mezi Romy v českých zemích (aneb tušení souvislostí). Romano džaniben 12 (3): 63–84.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás