english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Meziválečné zastavení mezi Romy v českých zemích (aneb tušení souvislostí)

Autorka tohoto obsáhlého textu se již řadu let věnuje záznamům vzpomínek romských seniorů. Zaměřuje se na pamětníky narozené v českých zemích před rokem 1945. Toto pojednání tedy zahrnuje mj. i vzpomínky několika českých Romů, z nichž někteří byli spřízněni se Sinty. Pamětníci vyprávějí např. o přísném dodržování rituální čistoty (za překročení těchto zákazů mohl následovat trest vyhoštění z rodu).


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: historie obecně zvyky a obřady orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Horváthová, Jana
Bibliografický odkaz: Horváthová, Jana. 2005. Meziválečné zastavení mezi Romy v českých zemích (aneb tušení souvislostí). Romano džaniben 12 (3): 63–84.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás