english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romské výtvarnictví v zemích bývalého Československa / (1. část)

Autorka - odborná pracovnice Muzea romské kultury vypráví, jak začala získávat do muzejních sbírek díle romských autorů. Systematicky se s budováním sbírky začalo v roce 1995. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury a různé nadace.
Ve výtvarné práci Romů lze najít návaznost na původní romská řemesla (např. práce ze dřeva a kovu). Umělečtí kováři zhotovující luxusní kovové užité umění pocházejí ze starých kovářských rodin.
Práce jsou členěny na amatérské a profesionální. Ale je třeba dodat, že mezi amatérskými pracemi je hodně artefaktů poučených a vyzrálých autodidaktů.
Důležitou skupinu výtvarného fondu tvoří dětská tvorba - za všechny uvádím výtvarné práce romských dětí z 1. základní školy v Jarovnicích (okr. Prešov) na Slovensku, jež se úspěšně zúčastnily mnoha mezinárodních dětských výtvarných soutěží. Muzeum dokumentuje také výtvarnou tvorbu Romů ve výkonu trestu.

Publikace: 4/2000
Témata: muzejnictví výtvarnictví
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Horváthová, Jana
Bibliografický odkaz: Horváthová, Jana. 2000. Romské výtvarnictví v zemích bývalého Československa / (1. část). Romano džaniben 7 (4): 81–89.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás