english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romské výtvarnictví v zemích bývalého Československa / (1. část)

Autorka - odborná pracovnice Muzea romské kultury vypráví, jak začala získávat do muzejních sbírek díle romských autorů. Systematicky se s budováním sbírky začalo v roce 1995. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury a různé nadace.
Ve výtvarné práci Romů lze najít návaznost na původní romská řemesla (např. práce ze dřeva a kovu). Umělečtí kováři zhotovující luxusní kovové užité umění pocházejí ze starých kovářských rodin.
Práce jsou členěny na amatérské a profesionální. Ale je třeba dodat, že mezi amatérskými pracemi je hodně artefaktů poučených a vyzrálých autodidaktů.
Důležitou skupinu výtvarného fondu tvoří dětská tvorba - za všechny uvádím výtvarné práce romských dětí z 1. základní školy v Jarovnicích (okr. Prešov) na Slovensku, jež se úspěšně zúčastnily mnoha mezinárodních dětských výtvarných soutěží. Muzeum dokumentuje také výtvarnou tvorbu Romů ve výkonu trestu.

Publikace: 4/2000
Témata: muzejnictví výtvarnictví
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Horváthová, Jana
Bibliografický odkaz: Horváthová, Jana. 2000. Romské výtvarnictví v zemích bývalého Československa / (1. část). Romano džaniben 7 (4): 81–89.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás