english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Několik úvah nad teoretickým ukotvením bádání o romské hudbě

Článek aktualizuje přístupy ke studiu „romské hudby“ s vývojem světové etnomuzikologie a komplementárních oborů. Teoretická studie se zaměřuje na vědeckou metodologii u fenoménu „romská hudba“. Výrazným mezníkem se pro tento obor v České republice stal rok 1989, kdy se zpřístupnila relevantní literatura. Klíčová práce Ruth M. Stone Theory for Ethnomusicology nabízí inspiraci pro nové teoretické přístupy, které hudební subkulturu uchopují mnohem plastičtěji a komplexněji, jako např. funkce hudby v komunitě, kognitivní a komunikační teorie, role genderu, identity či etnicity.

Keywords: Ethnomusicology, romany music, theoretical approach


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2009
Témata: muzikologie
Země: Česká republika
Autor: Radostný, Lukáš
Bibliografický odkaz: Radostný, Lukáš. 2009. Několik úvah nad teoretickým ukotvením bádání o romské hudbě. Romano džaniben 16 (3): 11–19.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás