english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Jsou zbyteční, ale mají svoje kouzlo: „Cikán“ jako objekt od Liszta k dnešku

Článek etnomuzikoložky Petry Gelbart nabízí rozbor literatury o hudbě a hudebnosti Romů od textů Franze Liszta z dvacátých let až po dnešní autory. Zajímá se především o různost pohledů a snahu některých autorů vidět jen to, co vidět chtějí. Text nabízí pečlivou interpretaci textů sympatizantů i odpůrců Romů a jejich hudby a vybízí k jemnějšímu rozlišování nuancí ve studiích etnických skupin.
Téma zkresleného vyobrazení Cikánů není křižovatce etnomuzikologie a romistiky cizí, přestože není zdaleka tak běžné, jako muzikologické odkazy na Liszta nebo Bartóka. Zdá se, že většina vědců se shodne, že texty řady autorů jsou s „objektivní“ realitou spjaty jen volně a že do nich za účelem opepření snadno pronikají romantické nebo zjednodušující představy.

Keywords: Franz Liszt, Béla Bartók, Gypsy music, Hungary


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2009
Témata: muzikologie
Země: Maďarsko
Autor: Gelbart, Petra
Bibliografický odkaz: Gelbart, Petra. 2009. Jsou zbyteční, ale mají svoje kouzlo: „Cikán“ jako objekt od Liszta k dnešku. Romano džaniben 16 (3): 29–58.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás