english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Cikánské skupiny v Súdánu

V národnostně bohatém Súdánu tvoří cikánské skupiny pouhý zlomek. Do Súdánu se Cikáni dostali z území Egypta. Tři nejpočetnější skupiny jsou Halabové, Bahlawanové a Ghadžarové, které se dále dělí do dalších podskupin. Súdánští Cikáni jsou polokočovní.
V textu nechybí malý slovník – lze porovnat bahlawanštinu se slovenskou romštinou.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2004
Témata: etnografie obecně
Země: Súdán
Autor: Síbrt, Radovan
Bibliografický odkaz: Síbrt, Radovan. 2004. Cikánské skupiny v Súdánu. Romano džaniben 11 (1): 71–81.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás