english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

„Naši Romové“ - difrakční vzorce odlišnosti východoslovenského venkova

Východoslovenský venkov se vyznačuje integrovanými Romy, kteří jsou na lokální úrovni obvykle kategorizováni jako „naši Romové“. Článek se soustředí na popis způsobů vylučování a zahrnování těchto obyvatel do lokálních sociálních vztahů popisovaných obvykle jako „jedna rodina“ nebo „náš způsob života“. Osoby označované jako „naši Romové“ je možné popsat jako „nepatřičné/nepatřící  druhé“ (inappropriate/d others). Nejsou ani insidery ani outsidery a do lokálních vztahů jsou včleňováni nebo z nich naopak vylučováni za využití různých prostředků, v jejichž rámci dochází k různým transformacím či překladům jejich odlišnosti. Tento translační proces lze přiblížit pomocí metafory difrakce. Stejně jako během tohoto fyzikálního jevu, kdy při průchodu světla štěrbinou dochází k ohýbání světelného vlnění, podobně dochází v kontextu lokálních interakcí k ustanovování určitých vztahů k „našim Romům“, které jsou výsledkem zmíněného translačního procesu. V textu je popisováno pět základních ohybů, umisťující „naše Romy“ do topografie lokálních vztahů, které jsou pro danou obec charakteristické. Tyto ohyby jsou podmíněny sdíleným místem, pozemkovým vlastnictvím, prokreací, kmotrovskými vztahy a disciplinačními strategiemi. 

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 2/2012
Témata: etnografie obecně
Země: Slovensko
Autor: Kobes, Tomáš
Bibliografický odkaz: Kobes, Tomáš. 2012. „Naši Romové“ - difrakční vzorce odlišnosti východoslovenského venkova. Romano džaniben 19 (2): 9–34.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás