english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

„Naši Romové“ - difrakční vzorce odlišnosti východoslovenského venkova

Východoslovenský venkov se vyznačuje integrovanými Romy, kteří jsou na lokální úrovni obvykle kategorizováni jako „naši Romové“. Článek se soustředí na popis způsobů vylučování a zahrnování těchto obyvatel do lokálních sociálních vztahů popisovaných obvykle jako „jedna rodina“ nebo „náš způsob života“. Osoby označované jako „naši Romové“ je možné popsat jako „nepatřičné/nepatřící  druhé“ (inappropriate/d others). Nejsou ani insidery ani outsidery a do lokálních vztahů jsou včleňováni nebo z nich naopak vylučováni za využití různých prostředků, v jejichž rámci dochází k různým transformacím či překladům jejich odlišnosti. Tento translační proces lze přiblížit pomocí metafory difrakce. Stejně jako během tohoto fyzikálního jevu, kdy při průchodu světla štěrbinou dochází k ohýbání světelného vlnění, podobně dochází v kontextu lokálních interakcí k ustanovování určitých vztahů k „našim Romům“, které jsou výsledkem zmíněného translačního procesu. V textu je popisováno pět základních ohybů, umisťující „naše Romy“ do topografie lokálních vztahů, které jsou pro danou obec charakteristické. Tyto ohyby jsou podmíněny sdíleným místem, pozemkovým vlastnictvím, prokreací, kmotrovskými vztahy a disciplinačními strategiemi. 

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 2/2012
Témata: etnografie obecně
Země: Slovensko
Autor: Kobes, Tomáš
Bibliografický odkaz: Kobes, Tomáš. 2012. „Naši Romové“ - difrakční vzorce odlišnosti východoslovenského venkova. Romano džaniben 19 (2): 9–34.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás