english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Historeo znamená pátrám / (Úvahy o pramenech k romským dějinám)

V rámci etnoemancipačního procesu se stále více Romů snaží definovat romipen - svou identitu, začínají vytvářet své dějiny. Během školní docházky neměli příležitost se o vlastních dějinách něco dozvědět. A neromští spolužáci zase neměli možnost se něco dozvědět o historii a zvycích svých snědších spolužáků. Rodinné a rodové příběhy se v romské komunitě předávaly z generace na generaci ústně.
Dnes už mezi Romy jsou akademicky vzdělaní historici. Ale existují i romští laici, jejichž historizující vyprávění mají velkou informační hodnotu a mohla by další Romy inspirovat k zachycování vlastní rodové historie.


1995_1_2-s.61-66_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 1-2/1995
Témata: historie obecně
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1995. Historeo znamená pátrám / (Úvahy o pramenech k romským dějinám). Romano džaniben 2 (1-2): 61–66.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás