english | česky
home

Aktuality

Historeo znamená pátrám / (Úvahy o pramenech k romským dějinám)

V rámci etnoemancipačního procesu se stále více Romů snaží definovat romipen - svou identitu, začínají vytvářet své dějiny. Během školní docházky neměli příležitost se o vlastních dějinách něco dozvědět. A neromští spolužáci zase neměli možnost se něco dozvědět o historii a zvycích svých snědších spolužáků. Rodinné a rodové příběhy se v romské komunitě předávaly z generace na generaci ústně.
Dnes už mezi Romy jsou akademicky vzdělaní historici. Ale existují i romští laici, jejichž historizující vyprávění mají velkou informační hodnotu a mohla by další Romy inspirovat k zachycování vlastní rodové historie.


1995_1_2-s.61-66_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 1-2/1995
Témata: historie obecně
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1995. Historeo znamená pátrám / (Úvahy o pramenech k romským dějinám). Romano džaniben 2 (1): 61–66.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás