english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Manušové z Auvergne, poslední francouzští nomádi

Bernard Leblon založil v 80. letech na univerzitě v Perpignanu Centrum multidisciplinárních studií o minoritách, kde do roku 1994 vyučoval. Je členem několika organizací zabývajících se romskou historií, hudbou a jazykem. V následujícím článku nás seznamuje s historií Romů ve Francii. Text má spíše formu eseje než odborného článku.
Jako první přišli na území Francie sinto-manušské skupiny – od 15. století. Další velká skupina Romů – Gitans (Kalé) přišla do Francie koncem 18. století. Od počátku 20. Století pak přicházeli Romové z Rumunska, z nichž někteří byli drženi v otroctví až do poloviny 19. století. Bernard Leblon se obává zániku kočovného života Manušů, který by znamenal zánik jedné kultury.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2008
Témata: historie obecně
Země: Francie
Autor: Leblon, Bernard
Bibliografický odkaz: Leblon, Bernard. 2008. Manušové z Auvergne, poslední francouzští nomádi. Romano džaniben 15 (1): 9–16.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás