english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

„We Still Breathe their Air“ (Ještě dýcháme jejich vzduch)

A radio documentary on Roma writing in the Czech Republic and Great Britain
Rozhlasový dokument věnovaný romské literatuře v České republice a Velké Británii.

Cílem koprodukčního komponovaného pořadu Českého rozhlasu a britské BBC je rozvíjející se romské hnutí. Českou republiku zastupovala Ilona Ferková, Andrej Giňa, Tera Fabiánová, Vojta Fabián a romský rapper Gipsy. Britskou stranu reprezentovali Bill Lee, Brian Belton, Hester Hedgesová a David Moreley.
Starší autoři se ve svých dílech snažili zachovat starý svět pro příští pokolení. Tito autoři zažili přechod od orální kultury ke kultuře psané.
Povzbuzením jsou výpovědi mladých romských autorů a jejich vztahu k romskému jazyku a kulturnímu dědictví.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata:
Země: Česká republika Velká Británie
Autor: Vaugham, David
Bibliografický odkaz: Vaugham, David. 2005. „We Still Breathe their Air“ (Ještě dýcháme jejich vzduch). Romano džaniben 12 (3): 221–236.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás