english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Indičtí Manganihárové na světovém romském festivalu

Manganihárové je kasta (džátí) hudebníků. Jsou začleněni do zvláštního systému zvaného džadžmání. Každý manganihár má patrony v nějaké "vyšší" kastě, pro kterou vykonává své služby. Jejich patrony jsou zejména rádžputové (odnož bojovnického stavu kšatriů). Povinností manganihárů je hrát při všech rodinných oslavách a náboženských svátcích. Také hrají za úplatu na ulicích, pokud není komu hrát.
Součástí textu je romská parafráze příběhu o dvou manganihárech, který vyšel v knize Mádhvánanda ánanda mótí (napsal ji svámí Madhavánanda, významná duchovní osobnost).


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 3/2000
Témata: muzikologie etnografie obecně
Země: Indie
Autor: Joshi, Dr. O. P.
Bibliografický odkaz: Joshi, Dr. O. P.. 2000. Indičtí Manganihárové na světovém romském festivalu . Romano džaniben 7 (3): 44–54.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás