english | česky
home

Aktuality

Indičtí Manganihárové na světovém romském festivalu

Manganihárové je kasta (džátí) hudebníků. Jsou začleněni do zvláštního systému zvaného džadžmání. Každý manganihár má patrony v nějaké "vyšší" kastě, pro kterou vykonává své služby. Jejich patrony jsou zejména rádžputové (odnož bojovnického stavu kšatriů). Povinností manganihárů je hrát při všech rodinných oslavách a náboženských svátcích. Také hrají za úplatu na ulicích, pokud není komu hrát.
Součástí textu je romská parafráze příběhu o dvou manganihárech, který vyšel v knize Mádhvánanda ánanda mótí (napsal ji svámí Madhavánanda, významná duchovní osobnost).


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 3/2000
Témata: muzikologie etnografie obecně
Země: Indie
Autor: Joshi, Dr. O. P.
Bibliografický odkaz: Joshi, Dr. O. P.. 2000. Indičtí Manganihárové na světovém romském festivalu . Romano džaniben 7 (3): 44–54.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás