english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Stories of William Nicholson Recorded by David Smith / Příběhy Williama Nicholsona zaznamenané Davidem Smithem / Vakerlas William Nicholson le Davidoske Smithoske

Tři příběhy dobře ilustrující situaci Romů v Británii, kterou lze označit za neustálou nejistotu.


1995_1_2-s.44-49_Stories.pdf:

Publikace: 1-2/1995
Témata: etnografie obecně orální tradice / memoráty
Země: Velká Británie
Autor: Nicholson, William
Bibliografický odkaz: Nicholson, William. 1995. Stories of William Nicholson Recorded by David Smith / Příběhy Williama Nicholsona zaznamenané Davidem Smithem / Vakerlas William Nicholson le Davidoske Smithoske. Romano džaniben 2 (1): 44–49.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás