english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

My nemáme rozdielov. Diskurz o etnicite a identite rómskych a nerómskych svedkov Jehovových na východnom Slovensku

Článek vycházející z původního materiálu východoslovenské provenience v první kapitole přináší teoretický exkurs do základů učení a organizace Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. Druhá kapitola se zaměřuje na skutečnost, že Svědkové Jehovovi striktně odmítají etnické a jiné rozdíly mezi svými věřícími, a že kladou důraz na rovnost mezi lidmi a to dokazují i v praktické rovině každodenního chování (na rozdíl např. od katolíků). Stírání etnických rozdílů jako univerzální rys hraje klíčovou roli při konverzi Romů ke sboru Svědků Jehovových. Ti se jeví jako přátelští a otevření ke všem lidem bez etnického či rasového rozlišení a proto autor článku charakterizuje jejich postoj k Romům jako etnicky indiferentní. Autor dochází k závěru, že nová náboženská identita Romů se často stává nástrojem konstruování nových forem sociálních a etnických vztahů.

Keywords: Romanies, Slowak Republic, Jehova’s Witnesses, identity
 

text si můžete stáhnout v 

Publikace: 1/2010
Témata: zvyky a obřady
Země: Slovensko
Autor: Hrustič, Tomáš
Bibliografický odkaz: Hrustič, Tomáš. 2010. My nemáme rozdielov. Diskurz o etnicite a identite rómskych a nerómskych svedkov Jehovových na východnom Slovensku. Romano džaniben 17 (1): 25–41.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás