english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Helena Sadílková, Dušan Slačka, Milada Závodská - Aby bylo i s námi počítáno. Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu


RDz2018-02_Recenze.pdf:

Publikace: 2/2018
Témata: historické dokumenty
Země: Československo
Autor: Lhotka, Petr
Bibliografický odkaz: Lhotka, Petr. 2018. Helena Sadílková, Dušan Slačka, Milada Závodská - Aby bylo i s námi počítáno. Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Romano džaniben 25 (2): 175–180.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás