english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Beáština v Maďarsku

Autorka nejdříve nabízí rozsáhlý úvod o Romech v Evropě a především Maďarsku, ve kterém se např. zaobírá užívanými jazyky a metodickými otázkami, jak je počet Romů v evropských zemích zjišťován. Následuje pasáž zaměřená již na samotné Beáše, jejich historii a postavení vůči jiným romským skupinám v Maďarsku. Autorka stručně reflektuje i výsledky maďarské etnologie a romistiky. Hlavní pasáž textu je věnována představení legislativního rámce výuky romštiny a beáštiny v Maďarsku a jeho vývoje. Článek je ukončen přehledem, na jakých školách a jaké úrovni je beáština vyučována a s jakým ohlasem.

Keywords: Hungarian Roma, the Beash, language situation, teaching of Romani, revitalisation
 

text si můžete stáhnout v 

Publikace: 1/2010
Témata: vzdělávání Romů sociolingvistika
Země: Maďarsko
Autor: Orsós, Anna
Bibliografický odkaz: Orsós, Anna. 2010. Beáština v Maďarsku. Romano džaniben 17 (1): 57–85.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás