english | česky
home

Aktuality

Romština na slovenských středních školách

Romština jako vyučovaný jazyk se na Slovensku zavádí od roku 2003 v rámci projektu experimentálního ověřování kurikula romského jazyka, který řídí Státní pedagogický ústav. Cílem je vytvořit učebné osnovy a plány pro vyučování romštiny na středních školách tak, jak je tomu v případech jiných národností na Slovensku. Rastislav Pivoň ve svém článku popisuje celý proces a některá jeho úskalí jako např. otázku standardizace romštiny. Projekt bude ukončen v roce 2009 a výsledkem budou učební osnovy a plány, a také pomůcky a učebnice pro vyučování romštiny na středních školách.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2007
Témata: vzdělávání Romů
Země: Slovensko
Autor: Pivoň, Rastislav
Bibliografický odkaz: Pivoň, Rastislav. 2007. Romština na slovenských středních školách. Romano džaniben 14 (3): 100–101.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás