english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Bez státní příslušnosti (téměř) až do konce života. Zvláštní úpravy práva na získání státního občanství pro „Romy“ („Cikány“)

Národní cítění a státní uvědomělost, jež během 19. století zesílily i v rakousko-uherské monarchii, byly provázeny vymezováním se vůči kočovným skupinám obyvatelstva a jejich vyloučením ze společnosti. Jednou ze skupin, které byly takto vystaveny „zvláštnímu zacházení“, byli Romové. Celou řadou jednotlivých zákonů byli definováni jako lidé „bez příslušnosti“ a z úřední moci se stali cizinci bez vlasti a bez jakýchkoli práv. Po vzniku Rakouské republiky byla (rakouským) „cikánům“ spolkovou ústavou, platnou od roku 1920, „přislíbena“ rovná příležitost při získání občanství. Toto písemně ustanovené zrovnoprávnění de jure se však ve skutečnosti dotklo pouze malé části již usedlých burgenlandských Romů, a to navíc jen krátkodobě.
Potíže spojené s legalizací trvalého pobytu, získáním státního občanství a dosažením rovnoprávného postavení, s nimiž se až donedávna potýkali tzv. autochtoní rakouští Romové demonstruje autorka na osobním příběhu paní Rosy W.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2009
Témata: historie obecně politika
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Thurner, Erika
Bibliografický odkaz: Thurner, Erika. 2009. Bez státní příslušnosti (téměř) až do konce života. Zvláštní úpravy práva na získání státního občanství pro „Romy“ („Cikány“). Romano džaniben 16 (1): 67–93.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás