english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Perzekúcia rómskeho obyvatelstva v armáde Slovenskej republiky v rokoch 1940 - 1942

Autor textu je doktorandem Historického ústavu SAV v Bratislavě. Čtenáře informuje o organizaci tzv. robotných práporů, kam byli Romové zařazováni. Text je opatřen podrobným poznámkovým aparátem.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2002
Témata: historie obecně
Země: Slovensko
Autor: Janas, Karol
Bibliografický odkaz: Janas, Karol. 2002. Perzekúcia rómskeho obyvatelstva v armáde Slovenskej republiky v rokoch 1940 - 1942. Romano džaniben 9 (3): 12–16.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás