english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Pomníky a památníky pro Romy a Sinty („Cikány“)

Vědomé či nevědomé vyloučení Romů z kultury pietních akcí se nejen v Rakousku postupně koriguje a redukuje. Po dlouhém vyloučení této skupiny obětí z kultury pietních akcí a odpírání statusu obětí nacismu tak dochází po letech k jistému zlepšení. I dnes však jiným skupinám obětí stále činí značné těžkosti dívat se na Romy jako na rovnocenné oběti. Dosáhnout přijetí Romů a jejich připomenutí na společných památnících a pomnících je i dnes nadále problematické. Naproti tomu nachází Romové rostoucí podporu při zřizování vlastních památníků.
Autorka se ve svém textu zabývá vznikem a funkcí nejvýznamnějších památníků nacistického
pronásledování Romů v Rakousku. Geneze jejich vzniku je často velmi komplikovaná a náročná, což zrcadlí i samotný postoj okolní společnosti k Romům jakožto obětem nacismu.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2009
Témata: politika romské mezinárodní hnutí
Země: Rakousko
Autor: Thurner, Erika
Bibliografický odkaz: Thurner, Erika. 2009. Pomníky a památníky pro Romy a Sinty („Cikány“). Romano džaniben 16 (1): 94–117.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás