english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Co na sebe prozrazují romské a travellerské životní příběhy

 

Shaw, Martin
Narrating Gypsies, Telling Travellers: A Study of the Relational Self in Four Life Stories
Umeå universitet, Umeå 2006, 227 s. ISBN 91-7264-028-6

V recenzi K. Ryvolová představuje publikovanou dizertaci M.Shawa, která zavádí do debaty o romských autobiografiích, potažmo o romské literatuře, dosud pouze okrajově reflektované hledisko romské a neromské inter-reakce (editor/redaktor – autor), ve které tyto publikace vznikají a jíž jsou chtě nechtě výsledkem.

Publikace rozvíjí debatu nejen o tomto segmentu romské literatury, ale i o romské literatuře jako takové a dále například o možnostech romistické aplikace metody oral history, na jejímž základě často publikované romské (auto)biografie vznikly.

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1/2011
Témata: orální tradice / memoráty literární historie
Země: Velká Británie
Autor: Ryvolová, Karolína
Bibliografický odkaz: Ryvolová, Karolína. 2011. Co na sebe prozrazují romské a travellerské životní příběhy. Romano džaniben 18 (1): 65–78.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás