english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Přemítání o romské hudbě

Článek doc. Jurkové vychází z mnohaleté zkušenosti s hudbou romských interpretů. Autorka ve svém krátkém pojednání na základě literatury, osobní zkušenosti z výzkumu a edicí hledá odpovědi na podstatu, význam a kontexty romské hudební kultury. Vyslovuje tři důležité zásady, které formují naše vnímání a estetické i společenské postoje. Nejen co vidíme a slyšíme, ale i co o romské hudbě víme a co si myslíme, tvoří axiologická stanoviska.

Keywords: Romany music


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2009
Témata: muzikologie
Země: Česká republika
Autor: Jurková, Zuzana
Bibliografický odkaz: Jurková, Zuzana. 2009. Přemítání o romské hudbě. Romano džaniben 16 (3): 21–27.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás