english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Hip-hop mezi Romy

Hip-hop je kultura ulice obsahující více složek. Vedle hudby je to graffiti, breakový tanec a mixování na gramofonech. Největší oblibu a výpovědní hodnotu má hudba – rap a jeho texty. Tento článek je výtahem z autorovy diplomové práce (obhájené 2007 na Psychosociálních vědách Husitské teologické fakulty UK), ve které se po dobu jednoho roku snažil zmapovat vztah mladé romské generace k některým hip-hopovým prvkům (hlavně rapu, částečně beatboxu a tanci) a k této kultuře jako celku. Autor se zabývá důvody tak masivní obliby tohoto stylu, samostatné vytváření a provozování této hudby a tance, jaký význam tato produkce v životě Romů má a místo jejich tvorby v celkovém rámci hip-hopové kultury v Česku. Jako východisko autorovi bylo studium historie a textů hip-hopu černošského, amerického, a dále počátky hip-hopu českého.V jeho zájmu jsou především texty písní, ze kterých se snažil nastínit jakousi širší charakteristiku tohoto stylu a jeho hodnot. V terénní části výzkumu se pak snažil zjistit, co je na hip-hopu pro Romy nejpřitažlivější, co je oslovuje a jaké hodnoty z něj přejímají, jakým způsobem trénují atp.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2008
Témata: muzikologie hudba
Země: Česká republika
Autor: Dočkal, Tomáš
Bibliografický odkaz: Dočkal, Tomáš. 2008. Hip-hop mezi Romy. Romano džaniben 15 (3): 134–157.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás