english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Halwachsův popis burgenlandské romštiny

V tomto článku jsou shrnuty výsledky výzkumného projektu rakouského lingvisty Dietera Halwachse, který studoval jazyk burgenlandských Romů, což jsou nejstarší romští obyvatelé Rakouska (ve východní části země žijí od 15. století). Většina Romů žijících v dnešním Rakousku jsou buď olašští Romové - maďarští Lovárové a srbští Kalderaši, nebo makedonští Arlijové. Ti se přistěhovali až po druhé světové válce. Burgenlandských Romů jsou dnes asi 2000. Jejich jazyk si říká Roman - D. Halwachs vydal základy gramatiky, stručný slovník, pravidla pravopisu a výsledky průzkumu užívání jazyka - většina burgenlandských Romů mluví plynně německy, ale svůj jazyk si chtějí uchovat. Roman je považován za dialekt jižní podskupiny středoevropských romských dialektů.


1998_3_s.24-29_Elsik.pdf:

Publikace: 3/1998
Témata: gramatika dialektologie
Země: Rakousko
Autor: Elšík, Viktor
Bibliografický odkaz: Elšík, Viktor. 1998. Halwachsův popis burgenlandské romštiny. Romano džaniben 5 (3): 24–29.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás