english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Sekuritizace zespodu. Jak politiky nulové tolerance utvářely český sociální systém

[Securitization from below. How zero tolerance polices shaped Czech system of social protection]

Sekuritizace je často spojována primárně s růstem významu bezpečnostních složek a omezováním sociálních politik. Předkládaný text na příkladu protiromských politik v severních Čechách zkoumá specifickou situaci, kdy ze strany lokálních aktérů dochází k posilování a většímu využívání sociálních politik. Sociální politiky se však namísto nástroje ochrany stávají nástrojem kontroly populace, zejména chudých Romů. V článku ukazujeme, jak se metody a vnitřní logika těchto lokálních politik v průběhu posledních dvou desetiletí přenášely na úroveň celostátní a utvářely český sociální systém.

V prvním desetiletí 21. století se v řadě českých zejména postindustriálních měst s vyšším podílem romských obyvatel stala populární politiky tzv. nulové tolerance. Svým názvem i některými přístupy navazovaly na americké politiky, které měly v místech s vyšší koncentrací menšin a chudých obyvatel zajistit “pořádek” na základě tvrdého potírání drobné kriminality. Od svých amerických vzorů se ale odlišovaly mimo jiné využíváním sociálních politik, včetně systému sociálních dávek. Metody a vnitřní logika těchto lokálních politik nulové tolerance se v průběhu posledních dvou desetiletí přenášely i na celostátní úroveň. 

Předkládaná studie zkoumá tyto transfery praxí i ideových základů politik nulových tolerancí na příkladech zavádění tzv. bezdoplatkových zón a legislativních návrhů umožňujících exekuce pokut na sociálních dávkách. Cílem studie je analyzovat tyto interakce mezi lokálními a státními diskurzy a politikami, které společně utvářejí charakter českého systému sociální ochrany a ukázat, jak tyto mechanismy vedou ve svých důsledcích k jeho omezování a delegitimizaci.

Securitization is usually understood as the result of discursive practices in which certain groups (or phenomena) are identified as an existential threat to a state, society or a particular community. In European countries, such practices target, among others, the Roma, and are not limited to the security forces, but enter other areas of public policy, culture or media. This article focuses on local anti-Roma policies of so-called zero tolerance in North Bohemia and their impact on national level. It examines a specific situation where local actors use social policies as a part of securitization practices. Social policies are no longer seen as an instrument of social protection, but become an instrument of control over undesirable populations, especially poor Roma. The article shows how the methods and internal logic of these municipal “zero tolerance” policies shaped the Czech social system and the general discourse on Roma and social protection in the Czech Republic over the last two decades.
Romano dzaniben_2_2023_Trlifajova Pospisil 15-39.pdf:

Publikace: 2/2023
Témata: politika
Země: Česká republika
Autor: Trlifajová, Lucie Pospíšíl, Filip
Bibliografický odkaz: Trlifajová, Lucie; Pospíšíl, Filip. 2023. Sekuritizace zespodu. Jak politiky nulové tolerance utvářely český sociální systém. Romano džaniben 30 (2): 15–40.
Klíčová slova: nulová tolerance; Romové; sekuritizace; sociální dávky; sociální vyloučení
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10461869
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás