english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Úvod

[Introduction]

Úvod do části věnované současnému pohledu oslovených Romů a Romek na hudbu. Stěžejním podnětem byla debata odvysílaná na sociálních sítích k Mezinárodnímu dni Romů, která se věnala romské hudbě, zájmu o ní u neromské společnosti, folklórním trendům i určitým posunům. K sepsání esejí byli osloveni dva z účinkujících: Vojtěch Lavička a Jan Dužda, který text napsal v romštině. V závěrečné části jsou uveřejněny výsledky ankety s otázkou: Jaký text romské písně je váš nejoblíbenější a proč?

Introduction to the section on current views on Romani music. The contribution was inspired by a debate broadcasted on social media on the International Day of the Roma which focused on Romani music, the interest in it among the non-Romani society, folklore trends and recent shifts. Two Romani musicians and guests of the debate were approached to write on the topic: Vojtěch Lavička and Jan Dužda, who wrote his text in Romani. The final part presents the results of a short survey that asked: What is your favourite Romani song lyric and why?
RomanoDzaniben_2022_2_109-110_HudbaUvod:

Publikace: 2/2022
Témata: hudba
Země: Česká republika
Autor: Berkyová, Renata
Bibliografický odkaz: Berkyová, Renata. 2022. Úvod. Romano džaniben 29 (2): 109–110.
Klíčová slova: Romská hudba; Vojtěch Lavička; Jan Dužda; písně
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás