english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romové v době císařství

Autor je profesorem politologie na univerzitě v Austinu (University of Texas, USA). Porovnává situaci Romů v rakousko-uherské říši a v osmanské turecké říši. Pokud jde o přístup k Romům a etnickým menšinám vůbec, osmanská říše byla tolerantnější (a také méně centralizovaná). Rakousko-Uhersko bylo zejména v 18. století k Romům velmi tvrdé, konaly se nucené konverze Romů ke křesťanství, vydávaly se zákazy používání romského jazyka, kočovní Romové byli nuceni se usazovat. V osmanské říši konvertovalo k islámu mnoho Romů, ale nikdo je k tomu nenutil. Etnickým menšinám bylo dovoleno žít podle svého s výjimkou povinnosti platit daně.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 3/2000
Témata: historie obecně
Země: Rakousko
Autor: Barany, Zoltan
Bibliografický odkaz: Barany, Zoltan. 2000. Romové v době císařství. Romano džaniben 7 (3): 5–16.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás