english | česky
home

Aktuality

Participium necessitatis (participium futuri passivi) neboli gerundivum v hindštině a výrazy nutnosti v romštině

Autor se zaměřil na určité paralely mezi hindštinou a romštinou. Na první pohled je shoda v základních způsobech vyjádření patrná. Syntaktické prvky jsou sice stejné, ale základní rozdíl se projevuje ve vyjádření činnosti, děje nebo stavu gerundivem (hindština), romština užívá konjunktivu tvořeného pomocí částice te a prézentních tvarů. Hindské gerundivum (džává) a romský konjunktiv (te džav) jsou ve vztahu ke svým pomocným (modálním) slovesům v pozici předmětů.


1994_3-s.35-40_Kostic.pdf:

Publikace: 3/1994
Témata: gramatika
Země: Česká republika Indie
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav. 1994. Participium necessitatis (participium futuri passivi) neboli gerundivum v hindštině a výrazy nutnosti v romštině. Romano džaniben 1 (3): 35–39.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás