english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Andrej Giňa

Miniportrét jednoho z nejstarších romských literátů u nás je sestaven ze stručných životopisných údajů, výčtu jeho tvorby a jeho autobiografického vyprávění (to je otištěno romsky i česky). Dozvídáme se, jak, kdy a proč začal psát - nejprve zaznamenávat pohádky, pak historky ze života. Část Giňova díla (záznam otcových a matčiných pohádek) nebyla dosud publikována. Tento medailon romské osobnosti je tedy zároveň úvodem k ukázce z jeho dosud utajené tvorby.

Publikace: 3-4/1999
Témata: romské osobnosti
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Giňa, Andrej
Bibliografický odkaz: Giňa, Andrej. 1999. Andrej Giňa. Romano džaniben 6 (3): 112–114.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás