english | česky
home

Aktuality

Rozhovor s Rajkem Djuričem

Se jménem Rajka Djuriče se stačila romská veřejnost v České republice seznámit nedlouho po revoluci v roce 1989. Na poli mezinárodní politiky předsedal tehdy mezinárodní romské organizaci Internacionalno Romani Unija (IRU) a v Československu vznikala Nadace Rajka Djuriče, která mimo jiné připravovala a pomáhala založit Romskou střední školu sociální, předchůdkyní sítě středních škol po celé ČR specializovaných na romské studenty. Předsednictví ve světové romské organizaci znamenalo pro Rajka Djuriče dosavadní vrchol jeho životní cesty, která začala v rodině nevzdělaných gurbetských Romů na srbském venkově. Cílem rozhovoru Mileny Hübschmannové, za asistence Petra Wagnera, s Rajkem Djuričem v jeho berlínské kanceláři 19.3.2004 bylo vzájemně propojit oba tyto životní úspěchy a navázat je na další průběh jeho života. Rozhovor přepsali Petři Rubák aWagner, Petr Rubák pak přeložil romský text do češtiny.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2008
Témata: romské osobnosti
Země: Srbsko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2008. Rozhovor s Rajkem Djuričem. Romano džaniben 15 (3): 166–199.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás