english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Poznámky ke knize Jiřiny van Leeuwen-Turnovcové Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen. Teil 1. Wörterbuch. / (Historický argot a nový vězeňský slang v Čechách. Díl 1. Slovník)

Autorka knihy excerpovala starší díla o argotu a beletrii z vězeňského prostředí. Autorku studie zajímá především vliv romštiny na vězeňský slang a argot. Je zde uveden poměrně rozsáhlý slovník výrazů českého argotu, slangu a hovorového jazyka, které vzešly z romštiny.


1994_3-s.55-59_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 3/1994
Témata: sociolingvistika
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1994. Poznámky ke knize Jiřiny van Leeuwen-Turnovcové Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen. Teil 1. Wörterbuch. / (Historický argot a nový vězeňský slang v Čechách. Díl 1. Slovník). Romano džaniben 1 (3): 55–58.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás