english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

„Vždyť ten kluk se neumí ani podepsat“: Srovnání českého a romského systému hudební výchovy

Autorka ve svém textu porovnává českou institucionální výuku hudební výchovy na základních školách s osvojováním si hudby v romských rodinách. Text vychází především z jejího terénního výzkumu, v jehož rámci vedla rozhovory s padesáti učitelkami a učiteli, kteří vyučují hudební výchovu většinou na obou stupních základní školy. Během rozhovorů a pozorování ve třídách si všímala struktury a obsahu výuky a učebních materiálů a zjišťovala, jaká je u učitelů znalost repertoárů etnické hudby a vůle s tímto materiálem pracovat. Jedním z výsledků výzkumu bylo zjištění, že většina učitelů je přesvědčena o geneticky nebo behaviorálně dané odlišnosti Romů a dalších příslušníků menšin od bílých lidí, potažmo Čechů.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2009
Témata: muzikologie vzdělávání Romů
Země: Česká republika
Autor: Gelbart, Petra
Bibliografický odkaz: Gelbart, Petra. 2009. „Vždyť ten kluk se neumí ani podepsat“: Srovnání českého a romského systému hudební výchovy. Romano džaniben 16 (3): 105–112.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás