english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rüdigerův příspěvek k objasnění původu romštiny

I když je dnes nemožné určit přesně, kdo první objevil indický původ romštiny, a na rozšíření této hypotézy mělo zásluhu více vědců, jedním z prvních je neprávem opomíjený Johann Christian Christoph Rüdiger, jenž již v roce 1782 vydal svou práci "O jazyce a indickém původu Cikánů". Matrasův příspěvek je velmi podrobným přehledem Rüdigerovy metodologie, podrobně seznamuje čtenáře s výsledky jeho bádání (ty jsou hojně doloženy citacemi z jeho práce, ve které vychází z jazyka Sintů) a zároveň vyzdvihuje Rüdigerův zájem o sociální postavení Romů. Právě pro jeho empirické zaměření jej autor považuje za zakladatele jazykovědného oboru.


1999_3-4_s.80-103_Matras.pdf:

Publikace: 3-4/1999
Témata: romisté
Země: Velká Británie
Autor: Matras, Yaron
Bibliografický odkaz: Matras, Yaron. 1999. Rüdigerův příspěvek k objasnění původu romštiny. Romano džaniben 6 (3): 80–102.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás