english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Anketa: Jaký text romské písně je váš nejoblíbenější a proč?

[Survey: What is your favourite Romani song lyric and why?]
The survey contains responses from several Romani women and men with different experiences and from different parts of the Czech Republic. Each response is followed by the lyrics of the mentioned favourite song.
RomanoDzaniben_2022_2_119-122_Anketa:

Publikace: 2/2022
Témata: hudba
Země: Česká republika
Autor: Různí autoři
Bibliografický odkaz: Různí autoři. 2022. Anketa: Jaký text romské písně je váš nejoblíbenější a proč?. Romano džaniben 29 (2): 119–122.
Klíčová slova: anketa; romská hudba; písně; texty; názory
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás