english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Súčasné názory na rasy a vnútrodruhovú variabilitu človeka

Přetištěné prohlášení Americké antropologické společnosti k biologickým aspektům rasy, které bylo publikováno v American Journal of Physical Anthropology (101, 1996, str. 569-570). Je připojen komentář profesora Ivana Bernasovského, slovenského antropologa a děkana Prešovské univerzity.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: etnografie obecně
Země: Slovensko
Autor: Bernasovský, Ivan
Bibliografický odkaz: Bernasovský, Ivan. 2005. Súčasné názory na rasy a vnútrodruhovú variabilitu človeka. Romano džaniben 12 (3): 11–15.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás