english | česky
home

Aktuality

Literatura tvořená Romy v Polsku

 

Tento článek shrnuje informace o romské literatuře publikované v Polsku. Autor rozděluje dějiny polské romské literatury na tři skupiny podle charakteru autorství publikovaných literárních textů. První skupinu tvoří zápisy folkloru pořizované v první řadě jako jazykový materiál pro lingvistický výzkum, druhou skupinu tvoří novodobí plně uvědomělí romští autoři publikující od 90.let 20. století mezi zmíněnými skupinami stojí tvorba lidové básnířky Papuszi, jejíž poezii podnítil a publikoval básník a romista Jerzy Ficowski. Článek se podrobně věnuje zejména poslednímu období, ve kterém je produkce romské literatury vyšší díky společensko politickým změnám a také díky grantové podpoře menšinové kultury. Novodobí romští literáti z Polska patří k různým subetnickým a dialektním skupinám. Zpravidla se věnují zároveň více literárním žánrům, v souhrnu tvorby nicméně převažuje poezie. Text se věnuje rovněž dalším publikačním platformám romské literatury v Polsku – literárnímm soutěžím a romským časopisům. V závěru rovněž zmiňuje problematiku zápisu romštiny a postoj ortodoxnější romské skupiny k literatuře coby vynášení tajemství jazyka.

Keywords: Poland, Roma, Literature, Romani Literature

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1/2011
Témata: ortografie literatura - poezie literatura - próza literatura - překlady literární historie
Země: Polsko
Autor: Bartosz, Adam
Bibliografický odkaz: Bartosz, Adam. 2011. Literatura tvořená Romy v Polsku. Romano džaniben 18 (1): 51–62.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás