english | česky
home

Aktuality


Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Kto boli obete v Motyčkách?

[Who were the victims in Motyčky?]

Autor se věnuje obětem romského holokaustu na Slovensku z obce Motyčky. V úvodu článku shnuje základní body rasové teorie uplatňované v Německu před druhou světovou válkou i historii Romů na Slovensku v době existence Slovenského státu. Připomíná prameny, ze kterých je možné čerpat poznání o „zapomenutém romském holokaustu“, a přibližuje projekty, které oběti romského holokaustu připomínají. Autor dále vypočítává jednotlivá místa spojená s násilnou smrtí Romů na Slovensku a blíže se věnuje tragické události v obci Motyčky (okr. Banská Bystrica), kde bylo (dle starších pramenů) členy protipartyzánského komanda upáleno dvacet tamějších Romů za podporu ukrývajících se Židů. Autor na základě terénního výzkumu z roku 2019 reviduje počet obětí i jejich etnicitu a v závěru nabízí možnost, jak k záměně Židů za Romy mohlo dojít.


Romano dzaniben_2_2020_129_140.pdf:

Publikace: 2/2020
Témata: historie obecně
Země: Slovensko
Autor: Mann, Arne
Bibliografický odkaz: Mann, Arne. 2020. Kto boli obete v Motyčkách?. Romano džaniben 27 (2): 129–140.
Klíčová slova: 2. světová válka; Slovensko
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás