english | česky
home

Aktuality

Kto boli obete v Motyčkách?

Autor se věnuje obětem romského holokaustu na Slovensku z obce Motyčky. V úvodu článku shnuje základní body rasové teorie uplatňované v Německu před druhou světovou válkou i historii Romů na Slovensku v době existence Slovenského státu. Připomíná prameny, ze kterých je možné čerpat poznání o „zapomenutém romském holokaustu“, a přibližuje projekty, které oběti romského holokaustu připomínají. Autor dále vypočítává jednotlivá místa spojená s násilnou smrtí Romů na Slovensku a blíže se věnuje tragické události v obci Motyčky (okr. Banská Bystrica), kde bylo (dle starších pramenů) členy protipartyzánského komanda upáleno dvacet tamějších Romů za podporu ukrývajících se Židů. Autor na základě terénního výzkumu z roku 2019 reviduje počet obětí i jejich etnicitu a v závěru nabízí možnost, jak k záměně Židů za Romy mohlo dojít.


Romano dzaniben_2_2020_129_140.pdf:

Publikace: 2/2020
Témata: historie obecně
Země: Slovensko
Autor: Mann, Arne
Bibliografický odkaz: Mann, Arne. 2020. Kto boli obete v Motyčkách?. Romano džaniben 27 (2): 129–140.
Klíčová slova: 2. světová válka; Slovensko
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás