english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Fenomén Polansky

recenzní článek:
Polansky, Paul. Tábor smrti Lety: Vyšetřování začíná (1992–1995). Antifašistická akce, Československá anarchistická federace a Institut kritických studií, Praha 2014, 503 s.
Obsáhlý recenzní článek na knihu Paula Polanskeho, ve které autor shrnuje historii svého pátrání po historii tzv. cikánského tábora v letech u Písku v devadesátých letech. Autorka recenze se sama účastnila dění, které v České republice vyvolala „kauza Polansky“ na počátku devadesátých let, tématu výzkumu romské genocidy v Protektorátu Čechy a Morava včetně shromažďování výpovědí lidí, kteří válečné pronásledování přežili, se sama dlouhodobě věnuje. 


RDz_2015-1_s.87-104_Horvathova.pdf:

Publikace: 1/2015
Témata: historie obecně
Země: Česká republika
Autor: Horváthová, Jana
Bibliografický odkaz: Horváthová, Jana. 2015. Fenomén Polansky. Romano džaniben 22 (1): 87–104.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás