english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

JUDr. Emil Ščuka leperel, sar ačhiľas e ROI / JUDr. Emil Ščuka vzpomíná na založení ROI

Formou rozhovoru si M. Hűbschmannová s hlavním představitelem ROI připomínají události staré 10 let, tedy počátky vzniku této organizace. Vedle JUDr. Emila Ščuky byl druhým hlavním zakladatelem Láďa Rusenko, ROI vznikla již 3 dny po demonstraci 17.11.1989 a záhy se připojila k tehdy ještě ilegálnímu OF. Její předseda s odstupem hodnotí své tehdejší představy o budoucnosti a zdůrazňuje skutečný význam organizace, která probudila mnohé Romy k činnosti v jejich obcích. Otištěn je i text rezoluce z listopadu 1989, ve které ROI vyzývá ostatní Romy, aby se připojili na stranu OF.


1999_3-4_s.25-30_Scuka.pdf:

Publikace: 3-4/1999
Témata: politika romské mezinárodní hnutí orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1999. JUDr. Emil Ščuka leperel, sar ačhiľas e ROI / JUDr. Emil Ščuka vzpomíná na založení ROI. Romano džaniben 6 (3-4): 25–30.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás