english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Možnosti a meze integrace Romů – počáteční analýza metod a výstupů výzkumného projektu

Autorka konstatuje, že doposud byla historie Romů zkoumána převážně na základě pramenů majoritních původců, navíc především z řad správních a represivních složek. Studie je prvním výstupem dosud neukončeného projektu studentského grantového systému (SGS) Ostravské univerzity. V jeho rámci oslovila autorka spolu s dalšími pedagogy a studenty doktorského a magisterského studia českých a československých dějin několik narátorů romského původu (převážně z řad romských asistentů neziskových organizací, resp. jejich klientů). Na základě pořízených výpovědí a s využitím svých předcházejících zkušeností z výzkumu dějin romského obyvatelstva českých zemí se pokusila vytipovat několik základních tematických okruhů historického výzkumu. Cílem jejich analýzy bylo objasnit základní vývojové trendy romského etnika v průběhu druhé poloviny 20., resp. i počátku 21. století pohledem „zevnitř“, očima samotných příslušníků romských příbuzenských skupin. Autorka se pokouší sledovat v historickém kontextu vývojové tendence vztahu ostravských Romů k příbuzným ve výchozích lokalitách na Slovensku, proměn romských příbuzenských a rodinných svazků a vztahů, zčásti také upozornit na souvislosti se vztahem Romů k práci a k institucionálnímu vzdělávacímu procesu. Do budoucna počítá s prohloubením výsledků projektu i s rozšířením výstupů o další tematické okruhy (problémy vývoje kultury, identity apod.)

text si můžete stáhnout v 
Publikace: 1/2013
Témata: historie obecně
Země: Česká republika
Autor: Pavelčíková, Nina
Bibliografický odkaz: Pavelčíková, Nina. 2013. Možnosti a meze integrace Romů – počáteční analýza metod a výstupů výzkumného projektu. Romano džaniben 20 (1): 35–72.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás