english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Interview mit Maria „Märza“ Winter

Rozhovor Petera Wagnera se Sinti Romkou Marií „Märzou“ Winter, jejíž mateřštinou je sintská romština. Sedmdesátiletá matka deseti dětí potvrzuje rozpad dříve silných rodových vazeb mezi Sinty. Rozhovor se také dotýká skutečnosti, že některá vnoučata paní Winterové sice sintskému dialektu romštiny rozumějí, ale tímto jazykem nemluví. A životní druh paní Winterové sintský dialekt romštiny ovládá lépe než její vnoučata. Část rozhovoru se zaměřuje na pohřební zvyky Sintů (na tradici, že veškerý majetek zemřelého se musí spálit na otevřeném ohni – tento zvyk je ovšem zaznamenán i u jiných romských skupin). Maria „Märza“ Winterová si uvědomuje, že různé tradiční zvyky Sintů v budoucnosti pravděpodobně vymizí.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: etnografie obecně zvyky a obřady orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Wagner, Peter
Bibliografický odkaz: Wagner, Peter. 2005. Interview mit Maria „Märza“ Winter. Romano džaniben 12 (3): 25–31.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás