english | česky
home

Aktuality


Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna

Tento článek shrnuje dosavadní informace o jazykové vitalitě romštiny v ČR (především severocentrálního dialektu s dosud největším počtem mluvčích) a doplňuje je o zjištění získaná během nedávných sociolingvistických výzkumů, které vedli autoři článku. Shromáždili tak data především o současné míře kompetence v romštině, mezigeneračním předávání jazyka a vztahu k jazyku. Data tak mají převážně deklarativní charakter (vycházejí z toho, jak Romové odpovídali na naše otázky), jsou doplněna pozorováním a experimentální metodou jazykových her, pomocí které byla zjišťována úroveň kompetence v romštině u nejmladší generace potenciálních mluvčích. Na základě aktuálních zjištění lze potvrdit předpoklad, že mluvčí severocentrální romštiny procházejí v ČR procesem jazykové směny směrem k monolingvismu v majoritním jazyce. Na druhou stranu je tento proces pozvolnější, než bylo možné předpokládat – k akvizici romštiny sice často nedochází v raném dětství, ale dlouhodoběji, dále, generace starších Romů stále znamená důvod a popud k nutnosti určité kompetence v romštině. Ačkoli jazyk přichází o své domény v rovině uzuální, má pro Romy často výraznou hodnotu symbolickou.

Keywords: Romani in CR, Language shift

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 2/2010
Témata: sociolingvistika
Země: Česká republika
Autor: Kubaník, Pavel Červenka, Jan Sadílková, Helena
Bibliografický odkaz: Kubaník, Pavel; Červenka, Jan; Sadílková, Helena. 2010. Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano džaniben 17 (2): 11–40.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás