english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Cikánská škola v Užhorodu / (Disertační práce vypracovaná v roce 1938, k obhajobě předložená po roce 1945. Mírně zkráceno)

Autorka ve své disertační práci (s tématem ve své době ojedinělým) pojednává o škole pro Romy, která byla zřízena v roce 1926 v hlavním městě tehdejší Podkarpatské Rusi, součásti Československé republiky. Romové z Užhorodu a okolí byli většinou velmi chudí, třebaže řada z nich měla pravidelnou práci. Škola první svého druhu v Evropě vznikla poté, co bylo učiněno několik neúspěšných pokusů začlenit romské děti do běžných obecných škol. V cikánské škole dostávaly děti i jídlo a někdy i šatstvo. Do školy docházel také lékař na pravidelné kontroly. Tehdejší prezident T. G. Masaryk věnoval na stavbu školy 10 tisíc korun. Romové si sami vyrobili cihly a různé práce při stavbě školy vykonali zdarma. Jeden z učitelů ve škole založil pěvecký a divadelní kroužek, který při svých vystoupeních sklízel velké úspěchy.


1995_3-s.16-20_Novakova.pdf:

Publikace: 3/1995
Témata: historie obecně vzdělávání Romů
Země: Ukrajina
Autor: Nováková, Marie
Bibliografický odkaz: Nováková, Marie. 1995. Cikánská škola v Užhorodu / (Disertační práce vypracovaná v roce 1938, k obhajobě předložená po roce 1945. Mírně zkráceno). Romano džaniben 2 (3): 16–20.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás