english | česky
home

Aktuality

Hin ajsi čhajori...

Tento text je věnován oblíbenému žánru v tradiční slovesné kultuře Romů - hádankám. Hádanky můžeme kategorizovat podle různých kritérií. Např. z hlediska zakotvenosti v hádankovém repertoáru máme hádanky, který každý zná a hádanky, které ještě nikdo neslyšel. Ty první jsou zkouškou ze znalosti romské tradice.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2002
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2002. Hin ajsi čhajori.... Romano džaniben 9 (3): 44–54.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás