english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

1-2/1996

OBSAH
Hana Syslová
O Roma vakeren pal e fameľija / Roma vekeren upral o čaládo / E Rom vorbin pa čaládo
3
Hana Preinhaelterová
Tradiční velkorodina v hinduistické Indii
13
Milena Hübschmannová
Co napovídá o romské rodině tradiční seznamovací ceremoniál
19

Postavení a role některých členů tradiční romské rodiny
25
Edita Žlnayová
Postavenie a úloha ženy - matky a muža - otca v rómskej rodine
29
Malvína Lolová
Široty ačhiľam
42
Veronika Kamenická
Obraz matky v romské písni
43
Hana Šebková
Úloha nejstaršího syna v romské rodině
52
Matěj Šarközi
Miri famiľija III / Moje rodina III / (Pokračování z čísla 3/1995)
58
Anna Žigová
Nejstarší sestra a její postavení v tradiční romské rodině
66
Helena Šamková
Somas jekhphureder phen / Byla jsem nejstarší sestra
72
Svetislav Kostić
Původ romských příbuzenských termínů
83
Lada Viková
Romská rodina z pohledu dětí 9-10 let
87
Margita Reiznerová
Le dadeskero bovoro / Tatínkova kamínka
97
Eva Bajgerová
Prožitek z těhotenství
98
Berty Žiga
Miri bibi e Šivo / Moje teta Šivo
100
Elemír Baláž
Murdarďi daj / Zabitá matka
102
Peter Stojka
La romňako than ando románo taršašágo / Postavenie ženy v spoločenstve valašských Rómov
107
Aladár Kurej
Čar, veša, phuv - oda miri bacht / Tráva, lesy, země - to je moje štěstí
109
Donald Kenrick
Ztracená princezna / Pohádka Romů Drindari z okolí města Kotel v Bulharsku a poznámky k jejich dialektu
114
Peter Stojka
Patráďi / Veľkonočné sviatky
121
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás