english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

4/1996

OBSAH

Koledy - české koledy přeložené do romštiny / 4 notové záznamy
2
Ivan Veselý
Úvodník
6

Terminologie z oblasti romské orální pohádkové kultury
8
Šani Dzurko
Sar manuš dživel pre oda svetos, avka dživla the pre aver svetos / Jak člověk žije na tomto světě, tak bude žít i na onom světě
9
Ján Sivák
Pal o medveďis / Jak medvěd nevydržel holení
13
Ceija Stojka; Igor Kutlík-Garudo
Dve vlašickoromské rozprávky
16
Mozes Heinschink
Sar ňerindas e prachale karesko o marimo / Džungaľi paramisi. O čhavore avri ! / Jak vyhrál umouněný čuráček válku / Sprostá pohádka. Děti ven !
25
Jan Duna
So gejľa o Ivankus sune / Wovon Ivankus träumte
27
Matěj Šarközi
Tade jandre / (Pherasuňi paramisi) / Vejce natvrdo / (Humorka)
34
Jarmila Balážová
Rozhovor s Istvánem Szentandrássym
36
Anna Žigová
Who is who - pátrání po informacích o osobě maďarského romského výtvarníka Istvána Szentandrássyho,
39
Jana Horváthová
Romské dřevořezbářství a jeho dokumentace v Muzeu romské kultury / Dezider Fertö
41
Svetislav Kostić
Rade Uhlik
46

O džukel džamutro / Pes zetěm
48
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás